Istogalia duke qirë_ gruan e vet në_ një_ pozicion të_ ngushtë_